Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)
Články
Obsah pracovní smlouvy

Podepsání pracovní smlouvy zaměstnavatelem a zaměstnancem je nejčastějším způsobem založení pracovního poměru. Sjednání pracovní smlouvy se zákonu je dvoustranný právní úkon, který musí splňovat určité náležitosti. Především pro pracovní smlouvy  je stanovena písemná forma. Zákoník práce ukládá zaměstnavateli dodržení písemné formy. Aby pracovní smlouva byla uzavřena písemně, tak nejpozději musí být vyhotovena a podepsána v den, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. V případe pozdějšího písemného vyhotovení pracovní smlouvy není již to písemnou pracovní smlouvou, která zakládá pracovní poměr, ale je to pouze písemným potvrzením o obsahu pracovní smlouvy, která byla sjednaná ústně, anebo popřípadě konkludentním jednáním, co znamená mlčky.

Celý článek...
 
Změny pracovního poměru

Skoro každý zaměstnanec se dostane do situace, kdy bude řešit situace změny pracovního poměru. Často změny přichází ze strany zaměstnavatele a Vy pro sebe musíte rozhodnout, zda jste ochotní tyto změny akceptovat. Takže změnit obsah pracovního poměru zaměstnance je možné jen tehdy, kdy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou se na jeho změně. Určitě změnu pracovní smlouvy je vždy nutné provést písemně. Navíc ze strany zákonů vykonávat  práce, která je jiného druhu nebo provádí se v jiném místě, než dříve bylo sjednáno v podepsáné pracovní smlouvě, zaměstnanec povinen je jen v případech, které jsou uvedený v zákoníku práce. Dále jdeme se podívat na to, jaké jsou to případy konkretně.

Celý článek...
 
Asociace poskytovatelů personálních služeb poradí kvalitní personální agentury

Oficiálně Asociace poskytovatelů personálních služeb ( APPS)  vznikla v roce 2002. Je dobrovolnou a nezávislou zájmovou organizací. Vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České republice je jejím bezprostředním cílem. APPS komunikuje s příslušnými státními orgány a institucemi pro jeho dosažení.

Tato asociace pro přijímání nových členů má poměrně striktní pravidla, posuzuje jejich finanční výkazy, kde dobře vidí v poměru obratu a mzdových nákladů a nákladů na zaměstnance vůbec (sociální a zdravotní pojištění), jestli běžnému průměru odpovídá. Také provádí na danou personální agenturu určitý sběr referencí, také sleduje, zda personální agentura nenabízí pracovníky za dumpingové ceny. Takové personální agentury nemohou se stát členy asociace, protože způsob vyplácení zaměstnanců není v pořádku.

Celý článek
 
Hledání nových pracovníků je nákladné

Náklady na přijetí nového pracovníka se rovnají ročnímu platu zaměstnance, po kterém uvolnilo se místo. Do toho se započítává nejen inzerce, ale také zapracování, čas pracovníků firmy vynaložený na celý proces a riziko, že nový zaměstnanec muže odejít ve zkušební době.

Většinou nový zaměstnanec nezačne být efektivní v kratší době než jsou tři měsíce. Ale je třeba uvědomit si, že náklady na nábor nejsou jen náklady na inzerci. A i odstupné na základě propuštění z důvodů nadbytečnosti nebo organizačních změn ve firmě není zanedbatelnou položkou.

Celý článek
 
Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání v porovnání s náklady na kmenového pracovníka firmy je na první pohled méně výhodné, protože za služby se platí. Logicky tyto služby ještě více zdražilo zavedení povinného pojištění personálních agentur. Prostě to je fakt.

Navíc jsou rozšířené názory, že agenturní zaměstnanci jsou vykořisťováni a špatně placení. V případě neseriózních společností tomu tak může být. U významné agentury je to vždy nemyslitelné. Protože činnost agenturního zaměstnávání je regulována zákony a řadou předpisů.

Celý článek
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 2 z 2