Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)

Hledání nových pracovníků je nákladné

Náklady na přijetí nového pracovníka se rovnají ročnímu platu zaměstnance, po kterém uvolnilo se místo. Do toho se započítává nejen inzerce, ale také zapracování, čas pracovníků firmy vynaložený na celý proces a riziko, že nový zaměstnanec muže odejít ve zkušební době.

Většinou nový zaměstnanec nezačne být efektivní v kratší době než jsou tři měsíce. Ale je třeba uvědomit si, že náklady na nábor nejsou jen náklady na inzerci. A i odstupné na základě propuštění z důvodů nadbytečnosti nebo organizačních změn ve firmě není zanedbatelnou položkou.

Související s náklady na nábor je tu ještě další skutečnost. Za nejlepší zdroj budoucích stálých zaměstnanců řada firem považuje dnes agenturní zaměstnanci. Je to proto, že má čas si je vyzkoušet. Dnes v Evropě asi každý třetí agenturní zaměstnanec získá stálou práci do dvou let.

Také mezi výhody patří i to, že agenturní zaměstnanci jsou sjednáni na určitou dobu. To je významné za stávajícího Zákoníku práce, protože stálí zaměstnanci jsou až příliš chráněni zákonem a zaměstnavatel se jich zbavuje těžko.

Agenturní zaměstnanci jsou vlastně rezervou, která uchrání firmu v době propadu výroby nebo pomůže ji, když nastane růst. Agenturní zaměstnanci jsou výhodní i pro realizaci různých jednorázových projektů, kdy se zaměstnavateli nevyplatí držet člověka ve stálém poměru, kterého využije jednou za rok.

V řadě případů personální agentura má v daném závodě i své lidi, kteří se o jejich pracovníky starají třeba včetně zajištění nemocenské či sledování výkonu pracovníků.

 


hacekHledáte kvalitní zaměstnance a nechcete zbytečně utrácet na vyhledávání pracovníků? Kontaktujte nás a dodáme Vám agenturní zaměstnanci do 3 dnů.

 

< Zpět do článků