Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)

Asociace poskytovatelů personálních služeb poradí kvalitní personální agentury

Oficiálně Asociace poskytovatelů personálních služeb ( APPS)  vznikla v roce 2002. Je dobrovolnou a nezávislou zájmovou organizací. Vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České republice je jejím bezprostředním cílem. APPS komunikuje s příslušnými státními orgány a institucemi pro jeho dosažení.

Tato asociace pro přijímání nových členů má poměrně striktní pravidla, posuzuje jejich finanční výkazy, kde dobře vidí v poměru obratu a mzdových nákladů a nákladů na zaměstnance vůbec (sociální a zdravotní pojištění), jestli běžnému průměru odpovídá. Také provádí na danou personální agenturu určitý sběr referencí, také sleduje, zda personální agentura nenabízí pracovníky za dumpingové ceny. Takové personální agentury nemohou se stát členy asociace, protože způsob vyplácení zaměstnanců není v pořádku.

Navíc asociace má také závazný akt přistoupení k etickému kodexu. Ten se dá najít na webových stránkách asociace. Asociace ale neprohlašují, že personální agentury, které nejsou jejími členy, nejsou v pořádku.

Ale jak se dá poznat kvalitní personální agentura? Co musí dobrá agentura zajistit pro klienta? Nejprve klient by měl si zjistit, jaké daná personální agentura má reference, pro koho už pracovala, zda v daném regionu má zastoupení, protože v případě, kdy má nabírat lidi, nemůže to dělat z Prahy pro Moravu a Slezsko. Zde jde o přítomnost poblíž zaměstnavatele a potenciálních zaměstnanců nebo případně ochota tam otevřít dočasně kancelář. I když dnes se některé procesy v náborech přesunuly do virtuálního světa, ale stále fyzický kontakt s kandidátem je při výběru zaměstnanců nezastupitelný.

Potom důležité je, aby klient dostal od personální agentury jasná pravidla ve smlouvě, jak bude vše fungovat. Pokud není to přímo ve smlouvě, tak to by mělo být v jejím dodatku. Tedy zaměstnavatel měl by vědět, že agenturní zaměstnanci budou mít pracovní smlouvy, a že tyto smlouvy budou na dobu určitou, že také všichni budou mít dohodu o přidělení, které jsou nezbytnou součástí agenturního zaměstnávání, že výplata agenturních zaměstnanců bude se provádět v termínu, kdy výplatu dostávají kmenoví zaměstnanci. Tam musí být jasná dohoda, které benefity dostanou agenturní zaměstnanci. To je důležité proto, že dodržovat rovné podmínky se stálými zaměstnanci i pro agenturní zaměstnance je povinností agenturních zaměstnavatelů. Evropská unie určila to.

 


< Zpět do článků