Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)

Obsah pracovní smlouvy

Podepsání pracovní smlouvy zaměstnavatelem a zaměstnancem je nejčastějším způsobem založení pracovního poměru. Sjednání pracovní smlouvy se zákonu je dvoustranný právní úkon, který musí splňovat určité náležitosti. Především pro pracovní smlouvy  je stanovena písemná forma. Zákoník práce ukládá zaměstnavateli dodržení písemné formy. Aby pracovní smlouva byla uzavřena písemně, tak nejpozději musí být vyhotovena a podepsána v den, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. V případe pozdějšího písemného vyhotovení pracovní smlouvy není již to písemnou pracovní smlouvou, která zakládá pracovní poměr, ale je to pouze písemným potvrzením o obsahu pracovní smlouvy, která byla sjednaná ústně, anebo popřípadě konkludentním jednáním, co znamená mlčky.

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem dohodnout v pracovní smlouvě podstatné náležitosti, kterými jsou místo výkonu práce, druh práce a den nástupu do práce. Označení místa výkonu práce je důležité z hlediska případných změn sjednaných pracovních podmínek, kdy jde o vyslání zaměstnance na pracovní cestu nebo jeho přeložení. Přesné vymezení druhu práce zejména je důležité z hlediska plnění základních povinností, kteří vyplývají pro oba účastníky z pracovního poměru. Pokud jde o převedení na jinou práci, tak to souvisí s případnými změnami sjednaných pracovních podmínek. Dnem nástupu do práce vzniká pracovní poměr. V případě, kdy zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, něž by v tom mu bránila překážka v práci, nebo neuvědomí zaměstnavatele do týdne o této překážce, tak zaměstnavatel může od pracovní smlouvy odstoupit.

Pracovní smlouva není platně uzavřena, pokud by uvedené skutečnosti nebyly dohodnuty. Však kdyby zaměstnanec počal pro zaměstnavatele s jeho vědomím pracovat, přestože nebyla dojednána některá z podstatných náležitostí pracovní smlouvy, tak pracovní smlouva považuje se za uzavřenou konkludentním jednáním (mlčky). V tom případě za sjednaný druh práce lze považovat ten druh práce, který zaměstnanec pro zaměstnavatele s jeho vědomím začal vykonávat, za sjednané místo výkonu práce to místo, kde začal pracovat, a za sjednaný den nástupu do práce lze považovat den, kdy zaměstnanec takovou práci začal skutečně vykonávat.

Také vedle podstatných náležitostí pracovní smlouvy je možný dohodnout v pracovní smlouvě i další podmínky, na kterých účastníci mají zájem. Však je třeba brát v úvahu při sjednávání obsahu pracovní smlouvy to, že kdy by pracovní smlouva obsahovala ujednání, která svým obsahem by odporovala právním předpisům, tak v této části byla by pracovní smlouva neplatná.

 


< Zpět do článků