Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)

Jak správně organizovat dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli?

Dočasné přiděleníMožnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli pomáhá řešit dočasný problém nedostatku lidských zdrojů. Ten proces potřebuje podepsání dvou dohod. První dohoda je mezi dva zaměstnavateli, kteří máji podrobně dohodnout detaily dočasného přidělení zaměstnanců jednoho zaměstnavatele k jinému.

Nejčastěji to se řeší formou dohody o vzájemné výpomoci. Obsahem dohody by má být informace o počtu zaměstnanců a také době přiděleni k druhému zaměstnavateli. Navíc ujednání vymezující práci a úplata od osoby, ke které zaměstnanci budou přiděleni. Táto úplata skládá se z úhrady mzdy zaměstnanci, částí na zdravotní pojištění a také sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Mzdu zaměstnanci ale vyplácí první zaměstnavatel.

Dohoda mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem je druhou dohodou v této situace. Právě na základě dohody o dočasném přidělení mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem právně vzniká dočasné přidělení zaměstnance. Proto že zaměstnavatel nemůže přidělit svého zaměstnance jednostranně k jinému zaměstnavateli. Musí mít souhlas zaměstnance přes písemní dohodu, kde  má být uvedená jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, k níž se přiděluje zaměstnanec, druh a místo výkonu práce, doba přidělení a den, kdy vznikne dočasné přidělení.

Zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen, ukládá zaměstnanci jménem prvního zaměstnavatele pracovní úkoly, kontroluje a řídí jeho práci, dává mu pokyny, vytváří odpovídající pracovní podmínky. Ale tento zaměstnavatel nemůže činit právní úkony jménem prvního zaměstnavatele vůči dočasně přidělenému zaměstnanci. Zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil, má poskytovat zaměstnanci mzdu.

Zpravidla dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. V případě ukončení dočasného přidělení před uplynutím této doby řeší se dohodou účastníků pracovního poměru. Například uplynutím doby deseti pracovních dnů ode dne oznámení projevů vůle účastníka druhému účastníku o skončení dočasného přidělení.

Přinosem dočasného přidělení zaměstnanců pro dočasného zaměstnavatele je větší svoboda v plánování a hodnocení lidských zdrojů, zbaví se starosti s nepřehlednou pracovní a mzdovou administrativou, ať se již jedná o sepsání smlouvy, zúčtování a výplaty mzdy, náboru personálu.

 


hacekMáte zájem o naší službě dočasné přidělení zaměstnance? Kontaktujte nás ještě dnes!

 

< Zpět do článků