Hlavní stránka Slogan
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Články
Navštivte nově otevřený pracovní portál Aulinks

Portál Aulinks představuje společnou rozsáhlou databázi uchazečů o zaměstnání několika personálních agentur, jež obsahuje osobní a profesní údaje uchazečů o zaměstnání - údaje o kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, vzdělání, praktických dovednostech apod.

 

Pro zaměstnavatele databáze uchazečů o zaměstnání Aulinks dává možnost rychle a efektivně vyhledat přesně ty zaměstnance, které potřebují, a to jak do trvalého pracovního poměru, tak i brigádníky, s potřebnou kvalifikací a praxí.

Read more...
 
Najít zaměstnance Vám pomůže personální agentura

jak najít zaměstnancePersonální agentury disponují databázemi zájemců o práci, které personalisty pravidelně obnovovují a aktualizují. Některé poskytují přehled životopisů jako samostatnou službu a za jméno spolu s kontaktem na zájemce o práci agentura vyžaduje poplatek. V životopisech uchazečů můžete najít vzdělání, předešlou praxe, zkušenosti a dovednosti, a také co očekává kandidát od nového místa. Tak máte šance najít zaměstnance, který plní Vaši požadavky.

Read more...
 
Jak správně organizovat dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli?

Dočasné přiděleníMožnost dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli pomáhá řešit dočasný problém nedostatku lidských zdrojů. Ten proces potřebuje podepsání dvou dohod. První dohoda je mezi dva zaměstnavateli, kteří máji podrobně dohodnout detaily dočasného přidělení zaměstnanců jednoho zaměstnavatele k jinému.

Nejčastěji to se řeší formou dohody o vzájemné výpomoci. Obsahem dohody by má být informace o počtu zaměstnanců a také době přiděleni k druhému zaměstnavateli. Navíc ujednání vymezující práci a úplata od osoby, ke které zaměstnanci budou přiděleni. Táto úplata skládá se z úhrady mzdy zaměstnanci, částí na zdravotní pojištění a také sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Mzdu zaměstnanci ale vyplácí první zaměstnavatel.

Read more...
 
Převedení na jinou práci

Při vzniku pracovního poměru musí zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnout o druhů práce, který vždy je nutnou náležitostí pracovní smlouvy. Ale stejně druh vykonávané práce v průběhu trvání smlouvy může změnit na jiný.

Zákoník upravuje převedení na jiný druh práce v oddílu, který je věnovaný změnám pracovního poměru. Druh práce je jedním ze tří předpokladů, které pro vznik platné pracovní smlouvy jsou nutné. Jimi jsou den nástupu do práce, místo výkonu práce a právě druh práce. Určenou ve smlouvě práci je povinen zaměstnanec vykonávat v souladu s pokyny zaměstnavatele. Také zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel mu práci tohoto druhu přiděloval.

Read more...
 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

V případě existence potřeby výkonu nějakých pracovních činností menšího rozsahu jedná se o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o pracovní činnosti a také dohoda o provedení práce patří mezi tyto dohody. Je důležité si pamatovat, že tyto vztahy jsou pouze výjimečnými a doplňkovými formami. Pro zaměstnavateli jejich sjednání má umožnit zabezpečit vykonání takových úkoly, jejichž splnění v rámci pracovního poměru by nebylo vhodné nebo možné.

Read more...
 
<< Počátek < Před 1 2 Násled > Konec >>

Stránka 1 z 2